The Original Jeep Owners Club

The toughest 4 letter word on wheels  (Jeep)

Word jij ons nieuwste lid?

 HAAL MEER UIT JE JEEP met de Original Jeep Owners Club

In een open en ontspannen sfeer organiseert de club uiteraard diverse off road evenementen. Maar ook als je meer een on road rijder bent, kom je bij ons aan je trekken met een grote variëteit aan bijvoorbeeld toer ritten en  kampeer weekends. Voor elk wat wils dus. Telkens een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere JEEP liefhebbers en je 4X4 ervaringen te delen.


Regels zijn er natuurlijk
voor een reden. Ze zijn niet leuk maar wel nodig. Nodig om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt. Nodig om
ervoor te zorgen dat we nog jaren door kunnen gaan met onze hobby. En natuurlijk voor ons eigen plezier. Vooral ons
goede gedrag op de terreinen is bepalend voor de eigenaren of we er mogen blijven rijden. De onderstaande regels zijn
daarom gebaseerd op veiligheid en milieu op de terreinen en routes.

regels
Aanwezigheid en rijden op toer ritten en de terreinen tijdens evenementen van de Original Jeep Owners Club geschiedt voor eigen risico.
De club en haar bestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en eventuele
vervolgschade aan voertuigen en personen. Het bestuur van de vereniging treedt nooit op als bemiddelende partij
bij geschillen tussen rijders.
In de terreinen gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg, bijv. rechts gaat voor. De route geeft de
gebieden aan waar mag worden gereden, dus ga hier niet buiten rijden. Er zijn afspraken gemaakt met de eigenaren, als wij ons hier aan houden mogen we vaker komen.
Bestuurder (ster) is en blijft verantwoordelijk voor zijn (haar) handelen en dient in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs.
 
De bestuurder (ster) en passagiers dienen hun autogordel op de juiste wijze te dragen, tevens dienen zij zich te bevinden in de daarvoor bestemde stoelen of banken, dus niet los achterin of in de laadbak.
Maximumsnelheid op de terreinen is 5 km/uur Berijders dienen aanwijzingen van bestuur en aangewezen medewerkers op te volgen en veilig rijgedrag te vertonen. Zulks ter beoordeling van het bestuur en evenementleden. Bij het (herhaaldelijk) niet voldoen hieraan behoudt het bestuur zich het recht voor deelnemers te weigeren aan ritten en te royeren als lid.                                                       Gooi geen rommel op de terreinen, dit vanwege het milieu en het schoon weer opleveren van de terreinen.
Schep, verbandtrommel, brandblusser, laarzen zijn nuttig om bij je te hebben.
Het is niet toegestaan dat een bestuurder onder invloed is van alcohol of drugs.
Niet met de auto buiten het aangegeven parcours rijden.
Houdt voldoende afstand van andere deelnemers.
Houdt de doorgaande route vrij.
Iedereen rijdt voor eigen risico en is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade.
Een boomlint is verplicht bij het lieren via een boom. Het helpen van een andere deelnemer moet gebeuren met een sleeplint en/of een touw. Lieren moet op een veilige manier gebeuren.
U dient voor eigen sleeplint en/of een touw te zorgen, losse staalkabels zijn niet toegestaan.
Geen afval op het terrein achter laten.
Volg de aanwijzingen van de organisatie op.
Honden buiten de auto aan de lijn houden. .
Zorg ervoor dat er geen losse dingen in de auto liggen, die kunnen gevaarlijke projectielen worden.


Toelating
Aan de evenementen kunnen alleen 4-wielaangedreven van het merk jeep deelnemen met een gewicht tot 3000 kg.
Deelnemende auto’s dienen geschikt te zijn voor toelating en gebruik op de openbare weg conform de regels van de Wegenverkeerswet en te zijn voorzien van een geldig kenteken.
Voertuig dient APK waardig te zijn.
Voertuigen dienen minimaal WA-verzekerd te zijn.
Auto’s met zichtbare gebreken en of olielekkages worden geweigerd. (ter beoordeling van het bestuur).
In de auto moet zich bevinden: een deugdelijk sleeplint. Aan de auto dient een sleep oog te zitten, berekend
op het lostrekken van de auto.
Indien er niet aan de bovenstaande wordt voldaan dient men zich vooraf te melden bij het bestuur.   Deze zal dan
beoordelen of hiervoor een uitzondering kan worden gemaakt. Toelating wordt dan slechts per rit verleend. Bij
het (herhaaldelijk) niet voldoen hieraan behoudt het bestuur zich het recht voor deelnemers te weigeren aan ritten
en te royeren als lid.
Volg de aanwijzingen van bestuur aangewezen medewerkers op , het zijn geen politie-agenten. Ze hebben vaak een wat beter algemeen overzicht en hebben de terreinen uitgezet dus weten wat je verwachten kunt. Ze zijn herkenbaar aan de jas .

HET LIDMAATSCHAP IS PERSOONLIJK & NIET OVERDRAAGBAAR

 Lidmaatschap van de Original Jeep Owners Club kost € 50,- per jaar en het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,-.Het lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de maand januari tot de laatste dag december. En moeten betaald zijn voor 30 januari van het jaar!!

Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 december van het jaar per mail.

 Privacybeleid