The Original Jeep Owners Club

The toughest 4 letter word on wheels  (Jeep)

Evenementen Onderstaande data zijn onder voorbehoud.
Voor een aantal evenementen Bezoek daarom deze pagina regelmatig!

We zijn druk bezig na de ontwikkelingen van het corona virus om toch weer wat leuke events voor elkaar te krijgen.

Maar dit alles gaat nog steeds met ups en downs helaas in Nederland en buitenland.

Activiteitenagenda 2022


OJOC Vorstenbosch tour & leden vergadering (alleen voor leden 2022) INSCHRIJVING GESLOTEN

Datum:13-03-2022

Vorstenbosch tour & ledenvergadering
Op 13 Maart 2022 dan vindt de ledenvergadering plaats. met als afsluiter een mooie route. en een natje van de club.
Dit jaar is vegadering bij VOF "v. Grinsven Smulders groenten en fruit (AK Bertje)
Om 10:00 aankomst.
Om 11:00 uur opening met welkomstwoord.
Jaarverslag 2020 – 2021 welke is opgesteld door het bestuur
Financieel jaarverslag over het boekjaar 2021
Begroting 2022,
Ingekomen stukken, dus als jullie vragen hebben, mail ze dan.
Secretaris@jeepownersclub.nl
Rondvraag en sluiting.
12:00/12:30 start routeboek vorstenbosch rit.
Adres:
Watersteeg 12
5476KW
Vorstenbosch
inschrijven voor de Vorstenbosch tour & leden vergadering
Terug naar overzicht


                                                      

 BANK.ING

NL25INGB0671164201

Betalingen onder lidnummer en event.